FOTO - PERFORMANCE

LALABAJKE - izziv št. 3

LALABAJKE so izziv št. 3 from prve faze projekta Generosity. generosity.eu/izzivi/
»Na javnem kraju postavi posteljo ali nekaj, na čemer lahko ležiš. Mimoidoče povabi, naj se ti pridružijo in prisluhnejo zgodbi.«.

Lalabajke beseda je izpeljanka iz angleške besede lullaby. Senzorium izbira zgodbe in daje možnost mladim, ki želijo brati zgodbe svojim prijateljem, publiki...
Režijski pristop Lalabajk temelji na temnem prostoru kjer bralci niso vidni, lahko slišimo le njihov glas. Scenografija nudi velike udobne blazine, ki poslušalcem omogočajo, da se udobno namestijo in sprostijo. Le v tem stanju telesa in duha lahko poslušalci svobodno potujejo po notranjih podobah ki jih ponujajo zgodbe.

Bralci: Veronika Brinjšek, Tanja Krevelj, Lea Flis, Ana Bajuk, Bor Andrej Seušek, Tjaša Čebulj, Maja Albahari Vernik, Anita Kay Kovačevič, Dejan Filipovič, Suzana Grau, Meta Černe, Vesna Vrabelj, Mitja Peček, Miranda Trnjanin, Anja Prusnik, Tjaša Černe, Ana Ličina, Barbara Pia Jenič, Gregor Jordan, Uroš Potočnik...

Trenerji: Barbara Pia Jenič, Mateja Juričan
Režija: Barbara Pia Jenič
Foto: Sunčan Stone, Nejc Vernik
Organizacija: Maja Albahari Vernik, Gabrijela Dragič
Tehnična podpora: Jaka Hajnšek Rodman

Lalabajke gostujejo v Mestni knjižnici Oton Župančič v Ljubljani, v Botaničnem vrtu in v Parku Tivoli v Ljubljani ter v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

LALABAJKE - challenge nr. 3

LALABAJKE is a challenge nr. 3 from the 1st faze of a Generosity project. generosity.eu/challenges/
»Build a bed or something that can pass as one at a public place. Invite passers-by to join in and listen to a story«.

Lalabajke is a slovenian invented word coming from english word lullaby. Senzorium gives opportunity and context to young people who want to share a story with their friends, public, ...
The concept of Lalabajke is a dark space, where the reader of a story is not visible - we only can hear his voice. The set is supported by big comfortable pillows which help people to accomodate and relax. Only with this state of body and mind we can freely travel with the story.

Readers: Veronika Brinjšek, Tanja Krevelj, Lea Flis, Ana Bajuk, Bor Andrej Seušek, Tjaša Čebulj, Maja Albahari Vernik, Anita Kay Kovačevič, Dejan Filipovič, Suzana Grau, Meta Černe, Vesna Vrabelj, Mitja Peček, Miranda Trnjanin, Anja Prusnik, Tjaša Černe, Ana Ličina, Barbara Pia Jenič, Gregor Jordan, Uroš Potočnik...

Trainners: Barbara Pia Jenič, Mateja Juričan
Direction: Barbara Pia Jenič
Photo: Sunčan Stone, Nejc Vernik
Organisation: Maja Albahari Vernik, Gabrijela Dragič
Technical support: Jaka Hajnšek Rodman

Lalabajke are located in City Library of Ljubljana, Botanical Garden Ljubljana and The house of literature Ljubljana